Nhân vật

Tính năng

Hướng dẫn nạp

Bước 1 : Truy cập vào https://nap.gamota.com/

Bước 2 : Chọn game Lục địa Oasis

Bước 3 : Chọn máy chủ

Nhập ID tài khoản

Chọn nhân vật

Chú ý kiểm tra chính xác tên nhân vật sau khi nhập ID để tránh nạp nhầm vào tài khoản khác

Bước 4: Lựa chọn gói nạp phù hợp

Bước 5 : Xác nhận gói nạp đã lựa chọn

Bước 6: Lựa chọn phương thức nạp phù hợp

Bước 7: Thanh toán

Chú ý: Kiểm tra lại tên nhân vật, gói nạp và số tiền nạp lần cuối trước khi tiến hành thanh toán.Điền thông tin thanh toán phù hợp với phương thức thanh toán đã lựa chọn

Bước 8: Giao dịch thành công

Lưu ý : Việc Người sử dụng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi GAMOTA thông báo biểu phí, cập nhật điều khoản và điều kiện sử dụng sẽ được hiểu là Người dùng đồng ý với biểu phí và các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Chi tiết về điều khoản dịch vụ xem tại: https://gamota.com/privacy.html

Đóng